To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)

PSZOK przyjmuje nieodpłatnie odpady komunalne wytworzone w gospodarstwach domowych i dostarczane przez właścicieli nieruchomości. Z PSZOK mogą korzystać wyłącznie właściciele nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Nasielsk, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wnoszą opłaty do gminy. W PSZOK przyjmowane są jedynie posegregowane odpady pochodzące z gospodarstw domowych, odpady których pochodzenie lub ilość wskazuje na działalność gospodarczą lub rolniczą nie są przyjmowane.

Pracownik obsługujący PSZOK ma prawo żądać do wglądu dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania na terenie gminy w tym potwierdzenia uiszczenia na rzecz gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

PSZOK prowadzony jest przez Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku z siedzibą przy ul. Płońskiej 43. Czynny jest w dni robocze od wtorku do soboty w godzinach 7:00-15:00.

Przyjmowane posegregowane odpady:

 • Szkło
 • Plastik
 • Folia, styropian z opakowań RTV/AGD
 • Papier i tektura
 • Odpady budowlane (cegły, pustaki, płyty karton-gips, klej, ceramika, farby, lakiery)
 • Odpady ulegające biodegradacji (trawa, liście, gałązki, trociny)
 • Opony samochodowe i mniejsze ( 4 szt.)
 • Odpady wielkogabarytowe (łóżka, meble, fotele)
 • Odpady elektryczne i elektroniczne. Tylko kompletne tzn.: z silnikiem, agregatem itd.
 • akumulatory, baterie

Odpady nieprzyjmowane:

 • Odpady samochodowe
 • Opony rolnicze, od samochodów ciężarowych, maszyn budowlanych, z oznaczeniem „C”
 • Wełna mineralna
 • Styropian budowlany
 • Eternit
 • Papa
 • rynny oraz rury spustowe plastikowe, plastikowe rury drenarskie