dystrybutor emil

Znak sprawy: ZP/ZGKiM/3/2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. "Zakup paliw do pojazdów i urządzeń dla Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku"

 

 pdf  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty