dystrybutor emil

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia dot. „Zakup paliw do pojazdów i urządzeń dla Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku” dot. znak sprawy: ZP/ZGKiM/3/2022

 

 docx  Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia