kruszywo

Znak sprawy: ZP/ZGKiM/2/2022 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. „Zakup i dostawa materiałów budowlanych do realizacji zadań Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku".

 

 pdf  Informacja o wyborze oferty