Drukuj

Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku z siedzibą przy ul. Płońskiej 43, jest zakładem budżetowym Gminy Nasielsk, działającym od 01.01.1993 roku na podstawie:

Nadzór merytoryczny nad Zakładem sprawuje Burmistrz Nasielska.

Zarządem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej kieruje Dyrektor.

Dyrektor Zakładu podlega bezpośrednio Burmistrzowi.

Zadaniem Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb ludności w zakresie usług komunalnych.

Do zadań zakładu należy w szczególności:

Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej obowiązany jest realizować inne zadania służące zaspokajaniu potrzeb ludności w zakresie określonym przez organ założycielski przy uwzględnieniu wielkości przydzielonych środków finansowych.

Pobierz pliki - Formularz kontaktowy