dystrybutor emil

Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej  przetargu na zakup paliw znak sprawy: ZP/ZGKiM/4/2020

 

pdf Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty