Poniżej publikujemy treść zapytań wraz z odpowiedziami dotyczących zapisów SIWZ, które wpłynęły do Zamawiającego

Dotyczy: przetargu na zakup paliw do pojazdów i urządzeń dla Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku znak sprawy: ZP/ZGKiM/4/2020

 

pdf Pytania i odpowiedzi