Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zamieszcza informację z otwarcia ofert z przetargu na zakup i dostawę materiałów budowlanych znak sprawy: ZP/ZGKIM/2/2019.

 

1200px PDF file iconsvg Informacja z otwarcia ofert

 

 

Informujemy, że Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz PSZOK w dniu 24.12.2019 i w dniu 31.12.2019 będą czynne do godz. 1300

KASA będzie czynna do godz. 1100

Materiały budowlane

Ogłoszenie nr 636310-N-2019 z dnia 2019-12-13 r.

Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej: Zakup i dostawa materiałów budowlanych do realizacji zadań Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Witamy na nowej stronie Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej , strona dostępna jest pod nowym adresem ZGKIMNASIELSK.pl. Strona jest w trakcie przebudowy - prosimy o cierpliwość.