Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zakupu i dostawy materiałów budowlanych, znak sprawy: ZP/ZGKIM/2/2019.

1200px PDF file iconsvg Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty