Materiały budowlane

Ogłoszenie nr 636310-N-2019 z dnia 2019-12-13 r.

Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej: Zakup i dostawa materiałów budowlanych do realizacji zadań Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Ogłoszenie BZP 
Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik Nr 2 - Oświadczenie wykonawcy
Załącznik Nr 3 - Grupa kapitałowa
Załącznik Nr 4 - Szczegółowe opis przedmiotu zamówienia
Załącznik Nr 5 - Wzór umowy
SIWZ - ZP - ZGKIM - 2019