Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  informuje, iż od dnia 10 sierpnia 2020r. następuje zmiana stawek opłat za opróżnianie i transport nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych oraz osadów z oczyszczalni przydomowych na terenie Gminy Nasielsk.

 

 

Usługa Cena netto za m³ Kwota VAT Cena brutto za m³
Wywóz nieczystości płynnych 35,00 zł 2,80 zł 37,80 zł
Wywóz osadu z oczyszczalni przydomowych 45,00 zł 3,60 zł 48,60 zł