Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  informuje, iż od dnia 1 sierpnia 2020r. następuje zmiana ceny za przyjęcie ścieków dowożonych do oczyszczalni ścieków przy ul. Komunalnej 23.

Obowiązująca cena :  20,52 zł
19,00 zł netto  plus VAT 8% 1,52 zł