kruszywo

Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zakupu i dostawy materiałów budowlanych, znak sprawy: ZP/ZGKIM/1/2020.

pdf Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

kruszywo

Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zamieszcza informację z otwarcia ofert z przetargu na zakup i dostawę materiałów budowlanych znak sprawy: ZP/ZGKIM/1/2020.

pdf  Informacja z otwarcia ofert