Najnowsze wiadomości

  • 1
  • 2
Poprzedni Następny

Zawiadomienie o zmianie opłat …

30-07-2020

Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  informuje, iż od dnia 10 sierpnia 2020r. następuje zmiana stawek opłat...

Czytaj więcej

Zmiana ceny za przyjęcie ściek…

29-07-2020

Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  informuje, iż od dnia 1 sierpnia 2020r. następuje zmiana ceny za...

Czytaj więcej

Kontrolne zadymianie

17-07-2020

  Kontrolne zadymianie Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wyraźnie zabrania wprowadzania wód...

Czytaj więcej

#Gaszynchallengekuba ZGKiM Nas…

26-06-2020

Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku dziękuje za nominację Urzędowi Miejskiemu w Nasielsku. Przesyłając mnóstwo...

Czytaj więcej

Informacja o wyborze najkorzys…

25-05-2020

Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zakupu i dostawy materiałów budowlanych, znak sprawy:...

Czytaj więcej

Informacja z otwarcia ofert z …

25-05-2020

Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zamieszcza informację z otwarcia ofert z przetargu na zakup i...

Czytaj więcej

Uwaga - przerwa w dostawie …

25-05-2020

Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 05-190 Nasielsk ul. Płońska 43 tel./fax: (23) 691 23 64; mail: wik@zgkim.nasielsk.com.pl   Zarząd...

Czytaj więcej